به دانشجویان محترم دانشکده فنی مهندسی تهران شمال

ارسال شده در 21 بهمن 1392 توسط بهشتی مقدم
طبق مصوبه گروه معارف دانشگاه جهت امتحان نهایی فصلهای 6 و 7 و 9 خذف میباشد. ضمنا هر هفته از یک فصل امتحان کتبی جهت درج نمره کلاسی در ابتدای جلسه برگزار میشود چنانچه در جلسه با تاخیر حاضر شوید، غیبت در امتحان و نمره صفر منظور خواهد شد. 4 اسفند ماه از فصل 2 تا صفحه 50 امتحان گرفته می شود.

به دانشجویان محترم کلیه دانشکده ها

ارسال شده در 19 بهمن 1392 توسط بهشتی مقدم

الف: دانشجویان محترم درس «اندیشه اسلامی1» کناب «اندیشه اسلامی 1» تالیف آقایان جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی را حتما تهیه نموده و بخش اول کناب را مطالعه دقیق و کامل نمایند. در جلسه بعد پرسیده خواهد شد.

 

ب: دانشجویان محترم درس «اندیشه اسلامی2» کناب «اندیشه اسلامی 2» تالیف آقایان جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی را حتما تهیه نموده و بخش اول کناب را مطالعه دقیق و کامل نمایند. در جلسه بعد پرسیده خواهد شد.

 

ج: دانشجویان محترم درس «دانش خانواده» کناب «اخلاق خانواده» تالیف جمعی از نویسندگان و به کوشش خانم زهرا آیت اللهی را حتما تهیه نموده و فصل اول کناب را مطالعه دقیق و کامل نمایند. در جلسه بعد پرسیده خواهد شد.

 

 

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم